logotype

Artykuły

 

Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyrabiają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania.

W klasie I „b” Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku od 1 września 2010r. do 20 czerwca 2011r. realizowana była III edycja Projektu „PUD” w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Głównym celem Projektu było wdrażanie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorie inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Projekt stwarzał warunki wszechstronnego rozwoju ucznia, dawał możliwości kreatywności poznawczej
i otwartości na wiedzę. Zgodnie z koncepcją projektu już we wrześniu zorganizowano
w klasie Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, które umożliwiały indywidualizację pracy
z uczniami, sprzyjały rozwojowi wszystkich inteligencji. Przed realizowaniem Projektu odbyły się szkolenia z edukatorem panią Elżbietą Komarnicką na temat wdrażania projektu.
W listopadzie zorganizowano pierwsze spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono założenia Projektu oraz teorii wielorakich. Przeprowadzono wywiad z rodzicami oraz wykład z prezentacją multimedialną. Rodzice złożyli pisemną zgodę na udział ich dzieci w realizacji Projektu oraz zapewnili współpracę, w celu wspierania słabszych zdolności i rozwijania mocnych stron dziecka. Dokonano diagnozy początkowej oraz diagnozy końcowej każdego ucznia, którą przekazano w formie pisemnej rodzicom na spotkaniu integracyjnym w dniu 24 listopada 2010r. oraz 16 czerwca 2011r.

Niektóre zajęcia prowadzone w ramach Projektu są udokumentowane na zdjęciach, krótkich filmikach oraz notatkach umieszczonych na stronie internetowej naszej szkoły (między innymi  zabawa andrzejkowa, mikołajki klasowe, wigilia klasowa, zabawa choinkowa, pasowanie na czytelnika, zdjęcia z wycieczek, ogniska klasowego, Święta Polskiej Niezapominajki). Zakończeniem Projektu był pokaz efektów pracy uczniów, który odbył się 16 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku w Sali nr 6.  W czerwcu też dokonano podsumowania realizacji Projektu, opisano ważniejsze efekty dla ucznia, nauczyciela, szkoły i rodziców. Najbardziej dostrzegany rozwój inteligencji u wszystkich uczniów to inteligencja interpersonalna. Uczniowie nauczyli się zgodnie bawić
i współpracować w grupie. Potrafią wczuć się w problemy innych, potrafią negocjować, organizować, rozwiązywać problemy. W dużym stopniu rozwinęli inteligencję językową, wzbogacili słownictwo, potrafią tworzyć barwne opowiadania, regularnie czytają książki, prowadzą dzienniczki lektur. Wzięli udział w literackim konkursie Projektu; sami napisali
i zilustrowali bajkę „Gdzie jesteś Saro?”. Zdobyli pierwsze miejsce pod względem czytelnictwa w szkole. Zaprezentowali swoje umiejętności na apelu szkolnym pod hasłem „Rok odkrywania talentów”, wzięli udział w Święcie Polskiej Niezapominajki – witali uczestników rajdu ziemi jarosławskiej. Udział w projekcie był dla uczniów okazją do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, jak też wspierania słabszych profili inteligencji. Wielu uczniów ujawniło zdolności artystyczne: muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne. Uczestnictwo w Projekcie najbardziej efektywne okazało się dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi; dla tych, które były nieśmiałe, zamknięte w sobie. Poprzez zabawę, aktywizujące metody pracy, ciekawe środki dydaktyczne Projektu poczuły się dowartościowane, stały się komunikatywne, odważne, radosne, same potrafiły dostrzec swoje mocne strony.

Nauczyciele mieli okazję doskonalić swoje umiejętności metodyczne, mogli popisać się autorskimi pomysłami na realizację zajęć i pracę nad rozwojem inteligencji wielorakich uczniów. Wpłynęło to również na sukces edukacyjny uczniów, skuteczną realizację działań
i osiągnięcie celów. Zdobyte doświadczenia oraz pomoce z Ośrodków Zainteresowań będą wykorzystywane w dalszej pracy z uczniami.

Projekt „PUD” przyczynił się do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Rodzice są bardzo zadowoleni z udziału dzieci w Projekcie. Dostrzegają pozytywne zmiany
w wszechstronnym rozwoju ich dzieci, ich kreatywności, otwartości na wiedzę. Współpraca
z nauczycielem realizującym projekt poszerzyła ich wiedzę na temat rozwoju ich dziecka, jego potrzeb i możliwości edukacyjnych. Rodzice byli bardzo zaangażowani w realizację Projektu. Udzielali wywiadu i informacji na temat dzieci, ich potrzeb; problemów edukacyjnych
i rozwojowych. Bardzo aktywnie włączyli się w pokaz efektów. Pomogli przygotować stroje
i rekwizyty. Na pokazie efektów byli nie tylko rodzice, ale dyrektor oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Szkoły Filialnej w Hawłowicach. Za udział w projekcie uczniowie otrzymali „Myszki” – pacynki Projektu oraz dyplomy.

Myślę, że udział w projekcie przyniósł zadowalające efekty całemu środowisku szkolnemu. Poprzez naukę i zabawę mogliśmy wzbogacać wiedzę i umiejętności, mogliśmy doznać wielu miłych wrażeń.

Na tym nie kończy się sukces edukacyjny naszych dzieci. Pamiętajmy, że talentów nie wolno trwonić.

Edukator III edycji Projektu

mgr Celina Michalik

2017  Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku  globbers joomla template